Nyheder

Nygade 3D

Det er nu lidt over et år siden at vi satte første spadestik, og vi kan nu stolte fremvise den færdige bygning Nygade 3D, der stod færdig ultimo 2018. Vi har netop budt vores nye lejere velkommen, der pr. 15. december kunne flytte ind i de 9 nye flotte lejligheder. Lejlighederne er hhv. 2-3 værelses lejligheder i størrelserne 94-105 kvm. Under bebyggelsen er omkring 800 kvm. parkeringskælder samt yderligere parkeringsplads på stueplan foran bygningen. Størstedelen af parkeringsarealet er nu kommunalt ejet, og ... Læs mere

Brændgårdvej i Herning

Jacobsen Group kan nu stolt annoncere, at nybyggeriet ved Brændgårdvej i Herning får sin opstart medio 2019. Der er planlagt byggeri af 260 nye boliger. Her er tale om et større antal rækkehuse til salg, samt rækkehuse og lejligheder til udlejning. Der vil ligeledes blive udstykket villagrunde til salg i området. Området omkring Brændgårdvej Vest for lokalplanen ligger Fuglsang Sø og Herningholm å i et naturbeskyttet område. Der er stiforbindelser rundt om Fuglsang sø samt badestrand på den østlige side af søen. Syd ... Læs mere

Juleåbningstider

Kontoret holder lukket fra fredag den 21. december 2018 kl. 12:00 og åbner igen onsdag den 2. januar 2019.   Læs mere

Fugt

Vi går den kolde tid i møde og det betyder at vi igen begynder at få henvendelser vedrørende fugt. Tørring af tøj i lejligheden, dårlig udluftning, for lidt opvarmning, madlavning for fuld damp, møbler helt op væggen uden mulighed for luftcirkulation og manglende aftørring af kondens er bare nogle af de grobunde der er for fugt, som I som lejere selv skal være med til at forhindre. Så husk at få luftet ud et par gange om dagen, også under madlavning, og at ... Læs mere

Papsortering i Holmparken

Vi opfordrer alle beboere i Holmparken til at sortere pappet fra og placere det i pap containeren, i stedet for at smide det ud sammen med husaffaldet. Den store mængde pap fylder containerne op inden de bliver tømt igen. Dette betyder at meget af husaffaldet ender på jorden ved siden af containerne, hvilket i høj grad tiltrækker rotter og andre skadedyr. Vores viceværter er således nødsaget til manuelt at frasortere pappet efterfølgende fra containeren, hvilket de bruger urimeligt mange ressource på. Når viceværten ... Læs mere

Klimakort

På kontoret kan du lige nu købe et klimakort til kr. 50,00 der viser den aktuelle temperatur og luftfugtighed i din lejlighed. Du kan aflæse temperaturen på den sorte linje nederst på kortet, der viser om det er for koldt eller for varmt i din lejlighed. I det firkantede felt vil feltet være lyseblåt, såfremt luftfugtigheden er ideel. Er feltet hvidt eller lyserødt er det tid til at lufte ud. Vi danskere tilbringer langt størstedelen af vores tid indendørs. I gennemsnit tilbringer vi ... Læs mere