Your search results

Udflytning

1 Send opsigelse
Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den første i en måned – f.eks. sender du opsigelsen den 20. januar, er lejemålet opsagt pr. den 1. februar. Opsigelsen skal være skriftlig og skal sendes 3 måneder før den ønskede fraflytningsdato. Du kan sende din opsigelse enten på mail til info@jacobsengroup.dk eller som brev til;
Jacobsen Group ApS, Viborgvej 97 1. sal, 7400 Herning.

2 Bekræftelse
Som bekræftelse herpå, vil du modtage et brev med informationer omkring din fraflytning, aftale om fraflytningssyn samt et fraflytningsskema der bedes udfyldt og returneret.

3 Returner fraflytningsskema
Så snart du kender din nye adresse, bedes du returnere fraflytningsskemaet. På skemaet vil du blive bedt om at udfylde oplysninger om din nye adresse, ønsket fraflytningsdato, dine præferencer i forhold til fremvisninger samt et kontonummer til udbetaling af restdepositum.

4 Bookning af fraflytningssyn
Der vil automatisk blive booket et fraflytningssyn 14. dage før opsigelsesperiodens udløb. Ønsker du at fraflytte lejemålet før, skal dette oplyses i fraflytningsskemaet og synet ændres ved at kontakte den ansvarlige vicevært. Vi vil i dette tilfælde gøre hvad vi kan, for at genudleje lejemålet til den ønskede dato.

5 Afholdelse af fraflytningssyn
Lejemålet skal være fraflyttet, ryddet og rengjort, 14 dage før opsigelsesperiodens udløb/genudlejningen, således at lejemålet kan renoveres. Denne renovering vil typisk bestå i maling af vægge og slibning af gulve. Ved fraflytningssynet vil du gennemgå lejemålets stand sammen med en af vores viceværter, der herefter vil afgive tilbud om renovering. Du kan vælge at acceptere tilbuddet eller stå for renoveringen selv, ved brug af eksterne faglærte håndværkere.

6 Modtagelse af flytteopgørelse
Du vil ved opsigelsesperiodens udløb modtage flytteopgørelsen efter få dage.

7 Modtagelse af vand- og varmeregnskab
Der vil hvert år i april måned blive udsendt vand- og varmeregnskaber for det forrige år. Herefter vil du ikke modtage mere fra os. Vi håber at du har været glad for at bo i lejligheden og hører gerne feedback fra dig.