Papsortering i Holmparken

Vi opfordrer alle beboere i Holmparken til at sortere pappet fra og placere det i pap containeren, i stedet for at smide det ud sammen med husaffaldet. Den store mængde pap fylder containerne op inden de bliver tømt igen. Dette betyder at meget af husaffaldet ender på jorden ved siden af containerne, hvilket i høj grad tiltrækker rotter og andre skadedyr. Vores viceværter er således nødsaget til manuelt at frasortere pappet efterfølgende fra containeren, hvilket de bruger urimeligt mange ressource på. Når viceværten fremover ... Read more

Klimakort

På kontoret kan du lige nu købe et klimakort til kr. 50,00 der viser den aktuelle temperatur og luftfugtighed i din lejlighed. Du kan aflæse temperaturen på den sorte linje nederst på kortet, der viser om det er for koldt eller for varmt i din lejlighed. I det firkantede felt vil feltet være lyseblåt, såfremt luftfugtigheden er ideel. Er feltet hvidt eller lyserødt er det tid til at lufte ud. Vi danskere tilbringer langt størstedelen af vores tid indendørs. I gennemsnit tilbringer vi 16 ... Read more