Boliger for aktive seniorer

Nye boliger for aktive seniorer – kom til informationsmøde d. 16. januar kl. 17 på Hotel Eyde.

Vi er nu langt fremme i planlægningen af godt 60 lejligheder i Holing Engpark, hvor formålet er at
etablere et aktivt fællesskab for alle over 50-55 år.

Formålet er at kunne tilbyde aktiviteter og fællesskab i den udstrækning det ønskes, så alle
har ”legekammerater”, der passer til ens egne ønsker/behov.

Vi vil derfor invitere alle interesserede til et informationsmøde, hvor vi dels informerer om
hvor langt vi nu er OG gerne vil have valgt en brugergruppe.

Brugergruppen skal være med til at planlægge de aktiviteter, der ønskes i bebyggelsen.
Vi forestiller os, at der skal være fælles aktiviteter til ex. fitness, massage, spisning, gæsteværelser,
hjemmebiograf, hobbyrum, orangeri samt aktiviteter, der foregår udenfor i den dejlige
omgivende natur, inkl. tætheden på Fuglsang Sø, og de andre aktiviteter, der allerede er i området.

Alle er velkomne. Vi serverer lidt at spise og drikke og vil derfor gerne bede om en tilmelding til Rikke
Brauer-Nielsen på; rbn@jacobsengroup.dk senest torsdag d. 16. januar kl. 12.00.

Se vedhæftede invitation her: Boliger for aktive seniorer