Brændgårdvej i Herning

Jacobsen Group kan nu stolt annoncere, at nybyggeriet ved Brændgårdvej i Herning får sin opstart medio 2019. Der er planlagt byggeri af 260 nye boliger. Her er tale om et større antal rækkehuse til salg, samt rækkehuse og lejligheder til udlejning. Der vil ligeledes blive udstykket villagrunde til salg i området.

Området omkring Brændgårdvej
Vest for lokalplanen ligger Fuglsang Sø og Herningholm å i et naturbeskyttet område. Der er stiforbindelser rundt om Fuglsang sø samt badestrand på den østlige side af søen. Syd for området ligger Sønderagerskolen, som er en skole med fokus på idræt samt 10. klasse center. Mod nord ligger Sportscenter Herning med en grøn kile som adskillelse mellem boligområdet og sportscenteret. Øst for lokalplanområdet, ligger Brændgårdvej og Herning svømmehal samt Nordre vandværk. Der er i lokalplanen lagt særligt vægt på overgangen mellem landskab og boligbebyggelse, og naturområdet på den østlige side af Fuglsang sø vil fortsat fremstå åbent og med et højt naturpræg.

Vi glæder os til at starte projektet og byde de nye lejere velkommen.