Fugt

Vi går den kolde tid i møde og det betyder at vi igen begynder at få henvendelser vedrørende fugt.

Tørring af tøj i lejligheden, dårlig udluftning, for lidt opvarmning, madlavning for fuld damp, møbler helt op væggen uden mulighed for luftcirkulation og manglende aftørring af kondens er bare nogle af de grobunde der er for fugt, som I som lejere selv skal være med til at forhindre.

Så husk at få luftet ud et par gange om dagen, også under madlavning, og at det i Holmparken ikke er nok bare at åbne ud til udestuen, vinduerne i udestuen skal også åbnes.

Vi har stadig indeklimakort på kontoret der kan købes for kr. 50,- der måler både temperatur og luftfugtighed, så det på kortet kan ses om der trænger til at blive luftet ud.