Papsortering i Holmparken

Vi opfordrer alle beboere i Holmparken til at sortere pappet fra og placere det i pap containeren, i stedet for at smide det ud sammen med husaffaldet. Den store mængde pap fylder containerne op inden de bliver tømt igen.
Dette betyder at meget af husaffaldet ender på jorden ved siden af containerne, hvilket i høj grad tiltrækker rotter og andre skadedyr.
Vores viceværter er således nødsaget til manuelt at frasortere pappet efterfølgende fra containeren, hvilket de bruger urimeligt mange ressource på.

Når viceværten fremover observerer papaffald i containeren til husaffald med navn på, f.eks. fra modtagne pakker med posten, vil der blive udsendt en fakturering på kr. 150,00 for viceværttiden brugt til frasorteringen heraf.

Vi opfordrer alle beboere til at sortere pappet fra og smide det i de respektive containere. På forhånd tak.