Your search results

Ofte stillede spørgsmål

Må jeg holde husdyr?

Hold af husdyr er ikke tilladt. Der kan dog gives særskilt tilladelse hertil i Nørregade, Nygade, Toldstedhaven og Golfparken. Tilladelsen skal være skriftlig fra udlejers side

Hvordan får jeg internet?

 • På Banegårdspladsen: Internet kan købes særskilt hos Waoo på tlf. 70 15 15 60. OBS! Det månedlige antennebidrag vil automatisk dække den lille tv-pakke – ønsker du at benytte dette beløb til internet i stedet, bedes du kontakte Waoo. Ved indgangen til lejligheden sidder en router. Tilslut den til en computer- eller evt. en ekstern trådløs router og etabler forbindelse. Hvis du bliver bedt om en aktiveringskode, bedes du kontakte Waoo.  Tilslut netværkskablet fra computeren til port 1 på fiberboksen, og du er på.
 • På Østergade/ Fonnesbechsgade: Internet kan købes særskilt hos Waoo på tlf. 70 15 15 60. Ved indgangen til lejligheden sidder en router. Tilslut den til en computer- eller evt. en ekstern trådløs router og etabler forbindelse. Hvis du bliver bedt om en aktiveringskode, bedes du kontakte Waoo.  Tilslut netværkskablet fra computeren til port 1 på fiberboksen, og du er på.
 • På Nørregade/ Nygade: Internet kan købes særskilt hos YouSee på tlf. 70 70 40 40. YouSee vil derefter sende en trådløs router. Denne router skal tilsluttes signalet i stuen, og en aktiveringskode vil blive påkrævet ved førstegangsbrug af internettet. Denne modtager du direkte fra YouSee ved køb af internet.
 • Holmparken / Herregårdsparken: Internet kan købes særskilt hos Waoo på tlf. 70 15 15 60. Der er installeret fibernet bokse i alle lejligheder. I Holmparken er de placeret i udestuen, og i Herregårdsparken er de placeret i stuen. Tilslut den til en computer- eller evt. en ekstern trådløs router og etabler forbindelse. Hvis du bliver bedt om en aktiveringskode, bedes du kontakte Waoo.  Tilslut netværkskablet fra computeren til port 1 på fiberboksen, og du er på.
 • Golfparken: Jacobsen Group har ingen aftaler omkring TV/Internet i Golfparken.
 • I Toldstedhaven: Internet kan købes særskilt hos YouSee på tlf. 70 70 40 40. YouSee vil derefter sende en trådløs router. Denne router skal tilsluttes signalet i stuen, og en aktiveringskode vil blive påkrævet ved førstegangsbrug af internettet. Denne modtager du direkte fra YouSee ved køb af internet.

Hvordan får jeg TV-signal?

 • På Banegårdspladsen: I lejlighedens stue, er et TV-signal input, som kan tilsluttes direkte til dit TV. Få hjælp til kanalsøgning her.
 • På Østergade / Fonnesbechsgade: I lejlighedens stue, er et TV-signal input, som kan tilsluttes direkte til dit TV. Få hjælp til kanalsøgning her.
 • Nørregade / Nygade: I lejlighedens stue, er et TV-signal input, som kan tilsluttet direkte til dit TV. Få hjælp til kanalsøgning her.
 • Holmparken / Herregårdsparken: TV-Signalet finder du på altanen eller i stuen, som kan tilkobles direkte til dit TV. Få hjælp til kanalsøgning her.
 • Golfparken: Jacobsen Group har ingen aftaler omkring TV/Internet i Golfparken.
 • I Toldstedhaven: I lejlighedens stue, er et TV-signal input, som kan tilsluttet direkte til dit TV. Få hjælp til kanalsøgning her.

Hvad er aconto vand/varme?

 • Banegårdspladsen/ Østergade / Fonnesbechsgade / Golfparken: Hver måned opkræver vi et aconto beløb for hhv. vand og varme. Ved årets udgang aflæses samtlige målere af Techem, der på baggrund af disse aflæsninger, udarbejder et forbrugsregnskab for ejendommen. Har du spørgsmål til aflæsningerne, bedes du kontakte Techem på tlf. 87 44 77 00 eller på mail info@techem.dk Vi modtager typisk regnskaberne i løbet af april/maj måned for det foregående år. Ud fra disse vil det fremgå om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af forbrugsåret – du vil derfor enten få penge tilbage eller blive opkrævet ekstraordinært. Vi regulerer samtidigt den fremtidige aconto opkrævninger, så de forhåbentligt stemmer bedre overens med det aktuelle forbrug fremover.
 • Holmparken / Herregårdsparken: Hver måned opkræver vi et aconto beløb for hhv. vand og varme. Ved årets udgang aflæses samtlige målere af Ista Danmark A/S, der på baggrund af disse aflæsninger, udarbejder et forbrugsregnskab for ejendommen. Har du spørgsmål til aflæsningerne, bedes du kontakte Ista Danmark A/S på tlf. 77 32 33 34 (hverdage kl. 9.00-14.00) eller på mail ista@ista.dk Vi modtager typisk regnskaberne i løbet af april/maj måned for det foregående år. Ud fra disse vil det fremgå om du har betalt for meget eller for lidt i løbet af forbrugsåret – du vil derfor enten få penge tilbage eller blive opkrævet ekstraordinært. Vi regulerer samtidigt den fremtidige aconto opkrævninger, så de forhåbentligt stemmer bedre overens med det aktuelle forbrug fremover.
 • Nørregade / Nygade / Toldstedhaven: Afregning af vand og varme foregår direkte til forsyningsselskaberne.

Hvad er trappevask?

 • Banegårdspladsen / Østergade / Fonnesbechsgade / Holmparken / Herregårdsparken / Golfparken: I lejekontraktens § 10, er det angivet at lejer har forpligtelsen til renholdelse af trapper og vægge, på skift med de øvrige beboere i opgangen. Dog påtager udlejer sig renholdelse, så længe arbejdskraft kan skaffes. Alle beboere bliver således opkrævet et månedligt beløb for trappevask. Denne post dækker vores udgift til rengøring af trapper og opgange, der på nuværende tidspunkt udføres af rengøringsfirmaet ABJ Rengøring. 
 • Nørregade / Nygade / ToldstedhavenDer er ingen aftale om trappevask.

Hvad er antennebidrag?

 • Banegårdspladsen: Der bliver månedligt opkrævet et antennebidrag via huslejeopkrævningen. Dette beløb dækker udgiften til den foreningsaftale der er lavet med Waoo. Beløbet kan enten benyttes til dækning af den lille tv-pakke eller bruges til internet. 
 • Østergade / Fonnesbechsgade: Der bliver månedligt opkrævet et antennebidrag via huslejeopkrævningen. Dette beløb dækker udgiften til den foreningsaftale der er lavet med Waoo, og giver dermed adgang til den lille tv-pakke.
 • Nørregade / Nygade / Toldstedhaven: Der bliver månedligt opkrævet et antennebidrag via huslejeopkrævningen. Dette beløb dækker udgiften til den foreningsaftale der er lavet med Yousee, og giver dermed adgang til den lille tv-pakke.
 • Holmparken / Herregårdsparken: Der bliver månedligt opkrævet et antennebidrag via huslejeopkrævningen. Dette beløb dækker udgiften til den foreningsaftale der er lavet med Yousee. Denne aftale ophæves den 01-07-2017 og aftalen erstattes med en ny foreningsaftale med Waoo. Antennebidraget kan således efter 01-07-2017 enten benyttes til dækning af den lille tv-pakke eller til internet fra Waoo.
 • Golfparken: Der er ingen foreningsaftale i Golfparken.

Hvad er depositum og forudbetalt leje?

 • Depositum: Depositum står til sikkerhed for dine forpligtelser i forbindelse med lejemålets stand, typisk til istandsættelse ved fraflytning. Depositummet svarer altid til 3 måneders leje, og reguleres derfor også ved den årlige lejeregulering.
 • Forudbetalt leje: Forudbetalt leje står til sikkerhed for dine forpligtelser i forbindelse med huslejebetalingen. Den forudbetalte leje svarer til 1 måneds leje (kan maksimalt svare til 3 måneders leje i  ældre kontrakter), og reguleres således også ved den årlige lejeregulering.

Problemer & løsninger

Der er opstået en nødsituation, hvem ringer jeg til?

En nødsituation defineres som en pludselig opstået hændelse/situation, der udgør (eller potentielt kan udgøre) fare for enten beboere eller ejendom.

I så tilfælde skal du naturligvis ALTID ringe.

Du skal IKKE ringe på vagttelefonen, hvis du skal have et nyt skilt på din postkasse, hvis du har tabt en nøgle eller i andre situationer, der sagtens kan vente til førstkommende arbejdsdag. Gør du det alligevel, vil vi fakturere dig for overtidsbetaling.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgle?

 • Banegårdspladsen / Østergade / Fonnesbechsgade / Nørregade / Nygade / Golfparken / Toldstedhaven: Hvis du mister en nøgle bedes du kontakte Anders Fischer, der kan træffes på tlf. 97 11 86 66 alle hverdage mellem 09.00-10.00 eller på af@jacobsengroup.dk Nøglerne er systemnøgler, og kan derfor ikke rekvireres af den enkelte beboer. Du vil efterfølgende blive faktureret for de bestilte nøgler. Hvis du har låst dig selv ude og ikke kan komme ind, uden for almindelig åbningstid, bedes du ringe efter en låsesmed.
 • Holmparken / Herregårdsparken: Hvis du mister en nøgle bedes du kontakte Kenneth Nielsen, der kan træffes på tlf. 97 11 86 66 alle hverdage mellem 09.00-10.00 eller på kn@jacobsengroup.dk Nøglerne er systemnøgler, og kan derfor ikke rekvireres af den enkelte beboer. Du vil efterfølgende blive faktureret for de bestilte nøgler. Hvis du har låst dig selv ude og ikke kan komme ind, uden for almindelig åbningstid, bedes du ringe efter en låsesmed.

Hvad gør jeg, hvis noget er gået i stykker - og det er min fejl?

Hvis du har ødelagt noget, som er essentielt for dine levevilkår i lejligheden, bedes du kontakte kontoret og aftale en eventuel udbedring af skaden. Alternativt kan du selv hyre nogen til at udbedre skaden, hvis muligt. Bemærk at det selvfølgelig skal gøres professionelt.
 
Hvis skaden ikke er essentiel for lejligheden, kan skaden udbedres ved istandsættelsen i forbindelse med fraflytning.

Hvad gør jeg, hvis noget er gået i stykker - og det ikke er min fejl?

Hvis noget som tilhører lejligheden er gået i stykker, og det ikke er din fejl, bedes du kontakte vores hovedkontor og aftale en udbedring af skaden hurtigst muligt.
 
Hvis skaden ikke er følger af mislighold, vil vi selvfølgelig udbedre skaden.

Hvad gør jeg, hvis jeg har en klage over naboen- eller andre beboere?

Som udgangspunkt går vi ud fra, at vore beboere ikke ønsker at genere hinanden bevidst. Sker dette alligevel, opfordrer vi beboere til at kontakte os hurtigst muligt, således at problemet kan blive løst. Alle klager foregår anonymt. Der er to forskellige typer gener;
 • Almindelige gener
  Almindelige gener kan f.eks. være at en beboer ikke respekterer vasketiderne på tavlen i vaskekælderen, at en lejer parkerer deres cykel op ad bygningen eller lignende. Disse former for gener er ikke imod Husordenen, men vi vil selvfølgelig tage kontakt til vedkommende og frabede os denne adfærd, såfremt det er til gene for de øvrige beboere.
 • Brud på Husordenen
  Den anden form for gener, er direkte brud på Husordnen, og dermed også lejekontraktens reglement. Dette kan f.eks. være klager over støj, hold af husdyr eller lignende. For at kunne udfærdige en reel klage, skal klagen sendes skriftlig til kontoret til info@jacobsengroup.dk eller til Jacobsen Group ApS, Viborgvej 97, 1. sal, 7400 Herning. Der vil på baggrund af klagen, blive oprettet en skrivelse, hvor klagende lejer selvfølgelig fremgår anonymt. Modtager en lejer 3 klager vedrørerende brud på Husordenen vil dette betyde ophævelse af lejekontrakten.

Spørgsmål angående indflytning og udflytning

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser, så er du velkommen til at kontakte os på 97 11 86 66.

Ønsker du at se en, eller flere lejligheder, står vi til rådighed. Vi fremviser gerne vores lejemål, helt gratis.

Som udflyttende lejer hos os, har du ansvaret for lejlighedens stand som følge af din beboelse. Når du udfytter har du tre måneders opsigelse, – men hvis lejligheden er i stand til nyindflytning inden de tre måneder, vil vi gerne hjælpe med at finde en der vil overtage lejligheden for dig inden de tre måneder.

Indskud

Når du flytter ind, vil blive opkrævet at betale et depositum, som er 3x din husleje, sammen med en måneds forudbetalt husleje. Dette er nødvendigt, for at sikre os at du er i stand til at betale for husleje, og eventuelt skader. Den forudbetalte husleje kan benyttes som en regulær husleje.

Redegør for lejlighedens stand

Det er både i vores og din/jeres interesse at vores lejligheder er i så god stand som muligt. Hvis der er fejl og mangler, skal de derfor dokumenteres indenfor 14 dage efter indflytning.

Vi skal altså med andre ord, let kunne se hvilke fejl og mangler som er sket pga. din/jeres beboelse.

De ting som skal dokumenteres er ting som ridser, buler, problemer med vinduerne eller andre apparaturer.

Proceduren for fraflytning er som følgende:

Du meddeler, på skrift, at du ønsker at fraflytte – husk i brevet/emailen at indkludere addresse (både din nuværende og den nye), dit fulde navn som på lejekontrakten, dit CPR-nummer, telefonnummer for kontakt. – Husk at indkluderer fraflytningsdato!

Derefter, vil du modtage et svar som bekræfter modtagelsen.

Når du med sikkerhed  ved hvornår din lejlighed star tom, bedes du kontakte vores ejendomsinspektør, Anders Fischer på +45 40 26 97 37, for da at aftale en tid til et flyttesyn.

Vi forlanger, som i lejekontrakten, at lejligheden bliver i stand sat til det punkt tilsvarede din indflytning.

Dette vil i mindste fald betyde nymaling.

Maling skal udføres af autoriserede fagfolk. Dette vil stå for din regning, men bestilling af fagfolk vil vi gerne hjælpe med. Al istandsættelse vil i første omgang blive kreditteret fra dit depositum.

Emails skal sendes til info@jacobsengroup.dk

Fik du ikke besvaret dit spørgsmål?

Vi svarer indenfor 48 timer